„Mikrobiom” i „mikrobiota” to terminy, które często stosuje się zamiennie.

Prof. dr S. C. Bischoff

Ludzki przewód pokarmowy składa się z około 100 milionów komórek nerwowych i zasiedla go ponad 100 bilionów mikroorganizmów, w tym ponad 1000 różnych gatunków bakterii. Wszystkie te bakterie nazwane są łącznie mikrobiotą (florą bakteryjną jelit). Jelitowy układ nerwowy i mikrobiota są połączone ze wszystkimi obszarami naszego organizmu. Tym samym wpływają nie tylko na trawienie, lecz także na układ odpornościowy aż po psychikę.

Wrażliwy ekosystem (mikrobiom) znajdujący się w jelitach łatwo może stracić stan równowagi, co wpływa negatywnie na całą złożoną sieć.

Mikrobiota (flora bakteryjna jelit)

Mikrobiota znajdująca się w jelitach (flora bakteryjna jelit) to złożona sieć, która zawiera wzajemnie na siebie oddziałujące mikroorganizmy. Niektóre z nich mogą wywoływać choroby, z kolei inne dobrze wpływają na zdrowie.

Funkcje „dobrych” bakterii jelitowych

  • Wsparcie trawienia

  • Powstawanie różnych enzymów
    i hormonów

  • Produkcja witamin, m.in. witaminy B12

  • Usuwanie toksycznych substancji
    i powstrzymywanie bakterii chorobotwórczych

  • Ćwiczenie naszego układu odpornościowego

Im bardziej różnorodna flora bakteryjna jelit, tym lepiej!

Mikrobiom

100

bilionów mikroorganizmów tworzy mikrobiom

Układ nerwowy

100

milionów komórek nerwowych tworzy jelitowy układ nerwowy

Bakterie

1000

różnych gatunków bakterii jest znanych do tej pory

Czym jest oś jelitowo-mózgowa?

Przewód pokarmowy i mózg nieustannie się ze sobą komunikują za pośrednictwem osi jelitowo-mózgowej (ang. gut-brain-axis). 

Jest to nierozerwalne połączenie, które powstaje jeszcze przed narodzinami
i odgrywa istotną rolę w pierwszych latach życia. W przypadku niektórych zaburzeń rozwoju, między innymi autyzmu , zaobserwowano zakłócenia wzajemnego oddziaływania na siebie tych dwóch organów.

Dysbioza mikrobioty

Zakłócenie równowagi mikrobioty może mieć skutki zdrowotne. Brak równowagi wśród różnych bakterii występujących we florze jelitowej określa się dysbiozą mikrobioty.

Dysbioza mikrobioty może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ jelita i mózg są ze sobą ściśle powiązane.

Autyzm

Istnieją dowody naukowe na to, że u wielu osób dotkniętych autyzmem występuje zaburzenie flory bakteryjnej jelit.

Zmiany te wywołują niepokój, impulsywność i agresję.

Opublikowane w kwietniu 2019 r. badanie dotyczące stosowania Lactobacillus Plantarum PS128 wskazuje na złagodzenie objawów autyzmu u dzieci w wieku 7–15 lat.

Opcja terapeutyczna: Probiotyki

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które podawane
w odpowiednich ilościach wywierają korzystne skutki zdrowotne.

Definicja WHO/FHO 2001

Probiotyki stosuje się w celu poprawy samopoczucia oraz leczenia określonych stanów chorobowych. Efekty stosowania probiotyków muszą być potwierdzone naukowo. Przeprowadzanych jest coraz więcej badań, jednak trudno
o jednoznaczne wnioski ze względu na specyfikę poszczególnych szczepów bakterii i niezwykle złożone reakcje.